klas 4A
Juf Bregje

Klas 4A

Juf Bregje

Met zeer veel structuur worden alle vakken in dit vierde leerjaar aangebracht.
Voor wiskunde breiden we onze getallenkennis uit in twee richtingen: getallen tot 100 000 én kommagetallen kennen voor ons geen geheimen meer.
De nieuwe methode " Verrekijker" biedt ons de mogelijkheid om, vertrekkende vanuit teksten, de volgende vier vaardigheden beter onder de knie te krijgen: spreken, luisteren, schrijven en lezen ( begrijpend en vloeiend lezen). De vroegere taalbeschouwing ( nu Taal -Wijs ) is doorheen deze vaardigheden verweven.
In de lessen WO leren we dan meer over de omgeving van Brugge, Belgische koningen, het leven in de berm,…
Er is in deze klas ook heel veel ruimte voor muzische creativiteit: de leerlingen ontdekken hier dat klassieke muziek nog niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven.

 

Lego story teller: met lego en i-pad maken we een verhaal

Techniek: onderzoek naar tandwielen